Disclaimer for

Biz bu saytın məzmununu hazırlamaq üçün əlimizdən gələni edirik. Lakin Sayt məzmunun ifadə və təkliflərini, eləcə də onun dəqiqliyini qarantiya edə bilməz. Bundan əlavə, qanunun icazə verdiyi həddə qədər Sayt veb-saytımızdakı məlumatların istifadəsinə görə hər hansı itki və/və ya zərərə görə məsuliyyət daşımır.

Bizim saytımızdan istifadə etməklə siz bununla bizim dislaimerimizə razılıq verir və onun şərtləri ilə razılaşırsınız.

Veb saytımızda olan linklər xarici saytlara səbəb ola bilər. Bu linklər yalnız rahatlıq üçün təmin edilir. Bu saytlarda görünən hər hansı bir məlumat və ya bəyanat Sayt tərəfindən sponsorluq, dəstək və ya digər şəkildə təsdiq edilmir. Bu xarici saytlar üçün Site mövcudluğuna, yaxud onun üzərində və ya onun vasitəsilə yerləşən məzmuna görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Üstəlik, bu kontentlərdən və ya internetdən ümumilikdə istifadə etməkdən hər hansı itki və ya zərər baş verdi.